hungary@aamfactory.com

Adatkezelési tájékoztató

 

Wallace and Webb és AAMFACTORY

1.    Adatkezelő

Neve: Wallace & Webb Kft.  

Cím: Budapest 1021 Hűvösvölgyi út 163/b

Adatkezelő képviselője: Székely Katalin

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@wallaceandwebb.com

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

2.    Adatkezelés célja

 

2.1. Informatikai üzletmenetfolytonosság biztosítása  és adatmentés

IT rendszerek és infrastruktúra üzemeltetése, beleértve a munkaállomások szerverek és hálózati elemek üzemeltetését, az adatok archiválását és mentését és ezek visszaállítását havária esetén.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). – Az Adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet fenntartása érdekében az informatikai rendszerek felügylete, karbartartása, montírozása, hibaelhárítása, rendszeres mentése és archiválása.

A kezelt adatok köre: A Szervezet által gyűjtött vagy kezelt valamennyi digitális adatkategória, magan telefonszám a new user formhoz

Adatkezelés tervezett határideje: A szervezet az informatika rendszer adatmentését 30 napig, az adatarchiválást a mentést követő 2. év április utolsó munkanapjáig.

Címzettek:

Adatfeldolgozók: Ügyviteli rendszer szolgáltató

Adatgyűjtés forrása: Érintettől, érintett munkáltatójától vagy az érintett partnerétől származó adat

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés új tervezett határideje: N/A

Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

 

2.2. Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása (munkalap, teljesítési igazolás). Számviteli törvénynek való megfelelés
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)). – xxx

A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím, Kapcsolattartó neve, beosztás, Aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A kiállítást követő 8. évet követő selejtezési nap

Címzettek: Hatóság

Adatfeldolgozók: ügyviteli rendszer szolgáltató

Adatgyűjtés forrása: Érintettől, érintett munkáltatójától vagy az érintett partnerétől származó adat

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés új tervezett határideje: N/A

Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

 

2.3. Szerződések kezelése, iktatása

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása,  a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év április utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

Címzettek: N/A

Adatfeldolgozók: Ügyviteli rendszer szolgáltató, fejlesztő

Adatgyűjtés forrása: Érintettől, érintett munkáltatójától vagy az érintett partnerétől származó adat

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés új tervezett határideje: N/A

Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

 

2.4. Rendezvény fotó, video felvétel készítés és közösségi média közzététel.  

Az adatkezelő az általa szervezett eseményeiről fotó és videófelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán és facebook oldalán publikálhat, valamint a saját szervezeti adatbázisaiban tárol.  
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). – Az Adatkezelő jogos érdeke a cég megszemélyesített kommunikációja saját weboldalán és a közösségi médiában.

A kezelt adatok köre: arc és testkép

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett tiltakozásáig

Címzettek: social média oldalak

Adatfeldolgozók: Fotós videó szolgáltató

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés új tervezett határideje: N/A

Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

 

2.5. Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, szállítókkal

Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése,  árajánlat kiadás, megrendelés, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi Projektkezelés, konzorcium vagy szállítói csoportban való részvétel mentén történő kapcsolattartás. Projekt keretében megvalósított oktatáson résztvevőinek kezelése és kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). – Az Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító,

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett tiltakozásáig

Címzettek:

Adatfeldolgozók: Ügyviteli rendszer üzemeltető

Adatgyűjtés forrása: Érintettől, érintett munkáltatójától származó adat

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés új tervezett határideje: N/A

Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

 

2.6. Postai küldemények nyilvántartása

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó postai küldemények nyilvántartása  
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés megkezdését követő 5. teljes év után az első április utolsó munkanapja.

Címzettek: Magyar Posta

Adatfeldolgozók:

Adatgyűjtés forrása: Érintettől, érintett munkáltatójától származó adat

Adatkezelés új célja: N/A

Adatkezelés új tervezett határideje: N/A

Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

3.    Érintettek köre

Az adatkezelővel szerződésben álló partnerek és az általuk megadott kapcsolattartó személyek, valamint a Szervezet termékeit megvásárló vagy szolgáltatását igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek képviselői.

4.    Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

5.    Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólak, és nem tartoznak az Információs társdalommal összefüggő szolgáltatások körébe. Kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

6.    Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat. Az adatfeldolgozók kategóriái a 2. pontban az adatkezelési céloknál találhatók.

7.    Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 2.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) illetve címzettek kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

 

7.1. Hozzáférés informatikai mentési adatokhoz

 

Az Adatkezelő informatikai biztonsági mentéseket elkülönítetten hozzáférés kontroll mellett tárolja. A mentett adatokhoz kizárólag az informatika üzemeltetésben dolgozó kollégák férhetnek hozzá megfelelő dokumentáció eljárásrend mellett. Adatmentérből történő visszaálltás esetén dokumentált eljárásrenddel rendelkezik az adatmentesből visszaállított adatok éles használata előtti felülvizsgálat folyamatára.

 

8.    Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

 

9.    Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

10. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon hozzáférést az adatkezelő által kezelt személyes adatainak egy példányához.
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

10.1.              A tájékoztatás költsége

 

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

10.2.              Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

 

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

10.3.  Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

11. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

12. Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
  • az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

Budapest, 2023. 02.13.